Skötselplan för utemiljö  
 
Välkommen
Skötselplan Trädplan Perenner Support Webbutik Kontakt Övriga program
 

 

Skötselplan

Skötselplan”Skötselplan för utemiljö” är ett svenskutvecklat dataprogram, som används för framställning och underhåll av skötselplaner till den yttre miljön. 

 

Vid programutvecklingen, har vi lagt stor vikt vid att programmet skall baseras en enhetlig standard, som är allmänt vedertagen inom den gröna sektorn. Vi har därför valt att samarbeta med Movium - Sveriges lantbruksuniversitet och Riksantikvarieämbetet.

Om er förvaltning idag har en skötselplan, som baseras på Movium skötselmanual, kan ni omgående börja föra över uppgifterna till programmet.

 

Skötselplan för utemiljö” är utvecklad för:

Park- och kyrkogårdsförvaltningar

Fastighetsbolag och bostadsrättsföreingar

Konsultbolag, som t ex skapar skötselplaner åt sin uppdragsgivare

 

 Demonstration

Bildspel>>

Användarmanual>>

PDF-Manual>>

 

 

Ring 0520-743 00 eller skicka ett mail, för mer information eller beställning.

 

 

I programet finns utskriftsfunktioner för att kunna skapa många olika typer av detaljerade rapporter, som kan sparas i flera olika filformat. Rapporterna kan sedan användas vid t ex upphandlingar, redovisningar eller utvärderingar.

 

Movium - Skötelmanual

”Skötselplan för utemiljö” baserat på den struktur och terminologi som finns i Moviums Gröna fakta:

 • ”Skötselmanual 98”
 • ”Skötselmanual för kyrkogårdar 2004”.
 • En stor fördel med skötselmanualerna, är att de även beskriver lämpliga skötselåtgärder och intervall.

  Skötselplan

   

  Riksantikvarieämbetet

  Riksantikvarieämbetet har utarbetat en grundmall för vård- och underhållsplaner, som benämns ”Arnö-exemplet”

  ”Skötselplan för utemiljö” använder samma grundstruktur och benämningar. Detta underlättar bl a för kyrkogårdsförvaltningar, som använder programmet för att skapa externa rapporter, som skall skickas till myndigheter. Om er förvaltning tidigare har utgått från detta Exelblad, finns motsvarande rubriker i programmet.

   

  Strukturera upp verksamheten

  Programmet är uppbyggt på en ”trädstruktur” som snabbt ger en god orientering över verksamhetens samtliga områden.

   

  Projektguide

  I programmet finns en projektguide, som används för att enkelt skapa en ny skötselplan. Med hjälp av guiden, struktureras förvaltningens område snabbt upp och oftast tar det endast 10 minuter, att skapa grunden till en ny skötselplan. När detta arbete är klart, kan man påbörja arbetet med att lägga in information och bilder.

   

  Klient - Serverversion

  ”Skötselplan för utemiljö” finns i två utföranden. Klientversionen används om programmet enbart skall installeras på en dator och användas av en person.

  Om ni däremot har flera datorer sammankopplade i ett nätverk, skall ni välja Server-versionen.

   

  Databaser

  All information samlas i den Microsoft SQL Express-databas, som medföljer vid programinstallationen. Om ni däremot har en egen SQL-databas, kan ni välja att spara informationen där.

   

  Kalenderfunktion

  ”Skötselplan för utemiljö” har en användbar kalenderfunktion, som hjälper er att planera skötselåtgärder och aktiviteter. Till skillnad från andra kalenderfunktioner t ex Outlook, kan kalendern även grupperas och visas för flera olika personer.

   

  Resurser

  I programmet finns en funktion för att kunna hantera olika resurser som t ex personal, leverantörer, material och maskiner. Resurserna är integrerade med kalenderfunktionen och man kan t ex koppla en anställd till en specifik aktivitet.

   

  Obegränsat antal projekt

  Det finns ingen begränsning i det antal projekt som kan skapas.

   

  Många hjälpfunktioner i programmet

  I ”Skötselplan för utemiljö” finns många bildspel och guider som gör det enkelt att komma igång och använda programmet.

   

  Export/Importfunktion

  Denna funktion är användbar, om t ex ett konsultbolag får i uppdrag att skapa en skötselplan åt en kund. Konsultbolaget börjar då med att skapa en komplett skötselplan i sitt program. När skötselplanen är klar, exporteras projektfilen till t ex en CD-skiva. Skivan skickas till kunden, som i sin tur importerar filen i sitt program. Förvaltningen kan nu omgående börja arbeta med sin nya skötselplan.

   

  Trädplan

  Som tillval till "Skötselplan för utemiljö" finns tilläggsmodulen "Trädplan".

  Den används för att skapa fullständiga trädplaner, till er verksamhet. Trädplansmodulens struktur baseras på ”Moviums Trädplanens ABC"

  Med modulen kan man även skriva ut detaljerade stapeldiagram över vitalitet, ålder, funktion, växtplats, jordtyp och markförhållanden.

   

  Movium - Bakgrund

  Movium - centrum för stadens utemiljö vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) - är en mötesplats för praktiker och forskare som arbetar med den offentliga utemiljön.

   

  Systemkrav:

  PC, Windows 98, ME, NT 4.0, XP, 2000 och Vista . Servicepack 2 och .Net Framework 2.0. Minimum: Processor: Pentium 1 GHz eller mer. Hårddisk: 300 MB fri plats. Ram:256 MB. CD-romspelare.

   

 •  

   

   

  ©2005 InfoPartner AB. Tel: 0520-743 00 Fax: 0520-743 60.

  Senast uppdaterad: tisdag 4 september 2007