Skötselplan för utemiljö  
 
Välkommen
Skötselplan Trädplan Perenner Support Webbutik Kontakt Övriga program
 

 

Trädplan

tradplan-omslag2"Trädplan" är en tilläggsmodul till huvudprogrammet "Skötselplan för utemiljö" och används för att skapa fullständiga trädplaner.

I programet finns utskriftsfunktioner för att kunna skapa många olika typer av detaljerade rapporter. Dessa kan sedan användas vid t ex upphandlingar, redovisningar eller utvärderingar.

 

Tilläggsmodulen "Trädplan" är utvecklad för:

Park- och kyrkogårdsförvaltningar

Fastighetsbolag och bostadsrättsföreingar

Konsultbolag, som t ex skapar skötselplaner åt sin uppdragsgivare

 

 Demonstration

Bildspel>>

Användarmanual>>

PDF-Manual>>

 

Ring 0520-743 00 eller skicka ett mail, för mer information eller beställning.

 

Trädplansmodulen är helt integrerad med huvudprogrammet ”Skötselplan för utemiljö”. Det innebär att när man t ex lägger in information om ett område eller kvarter i huvudprogrammet, kan dessa uppgifter automatiskt användas i trädplansmodulen. 

 

 

Movium - ”Trädplanens ABC"

Trädplansmodulens struktur baseras på Moviums Gröna fakta ”Trädplanens ABC".

I programmet finns förslag på frågeställningar baserade på ”Trädplanens ABC" och detta förenklar betydligt, när ni arbetar med er trädplan. Utskrift av trädplanen, sker från programmets rapportgenerator.

Trädplan

 

Tilläggsmodulen ”Trädplan” är uppdelad i:

Trädplan

Planteringsprogram

Trädvårdsplan.

 

Movium - Skötelmanual

Huvudprogrammet ”Skötselplan för utemiljö” baserat på den struktur och terminologi som finns i de två Movium Gröna faktabladen:

”Skötselmanual 98”

”Skötselmanual för kyrkogårdar 2004”.

En stor fördel med skötselmanualerna, är att det även finns beskrivet lämpliga skötselåtgärder och intervall.

 

Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet har utarbetat en grundmall för vård- och underhållsplaner, som benämns ”Arnö-exemplet”

”Skötselplan för utemiljö” och tilläggsmodulen "Trädplan" använder samma grundstruktur och benämningar. Detta underlättar bl a för kyrkogårdsförvaltningar, som använder programmet för att skapa externa rapporter, som skall skickas till myndigheter. Om er förvaltning tidigare har utgått från detta Exelblad, finns motsvarande rubriker i programmet.

 

Detaljerade rapporter

Med tilläggsmodulen kan ni bl a skriva ut detaljerade stapeldiagram över:

Vitalitet

Ålder

Funktion

Växtplats

Jordtyp

Markförhållanden.

 

Användarvänligt program

I programmet finns bl a en projektguide, som används för att enkelt skapa en ny skötselplan.

För att man snabbt skall komma igång och använda programmet, finns det många bildspel och guider.

 

Klient - Serverversion

Huvudprogrammet ”Skötselplan för utemiljö” finns i två utföranden. Klientversionen används om programmet enbart skall installeras på en dator och användas av en person.

Om ni däremot har flera datorer sammankopplade i ett nätverk, skall ni välja Server-versionen.

 

Kalenderfunktion

”Skötselplan för utemiljö” har en användbar kalenderfunktion, som hjälper er att planera skötselåtgärder och aktiviteter. I kalenderfunktionen visas alla aktiviteter som ni har lagt in i programmet. Dels visas de som ni har lagt in under respektive kvarter, men ni kan även lägga in aktiviteter direkt i kalendern.  Till skillnad från andra kalenderfunktioner t ex Outlook, kan kalendern grupperas och visas för flera olika personer.

 

Svenskutvecklat program

Programmet är utvecklat i Sverige och är därmed optimerat för svenska förhållanden.

 

Export/Importfunktion

Denna funktion är användbar, om t ex ett konsultbolag får i uppdrag att skapa en trädplan åt en kund. Konsultbolaget börjar med att skapa en komplett trädplan i sitt program. När trädplanen är klar, exporteras projektfilen till t ex en CD-skiva. Skivan skickas till kunden, som i sin tur importerar filen i sitt program. Förvaltningen kan nu omgående börja arbeta med sin nya trädplan.

 

Movium - Bakgrund

Movium - centrum för stadens utemiljö vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) - är en mötesplats för praktiker och forskare som arbetar med den offentliga utemiljön.

Vi har valt att använda Moviums material, för att programmen skall baseras en enhetlig standard, som är allmänt vedertagen inom den gröna sektorn.

 

Systemkrav

PC, Windows 98, ME, NT 4.0, XP, 2000 och Vista . Servicepack 2 och .Net Framework 2.0. Minimum: Processor: Pentium 1 GHz eller mer. Hårddisk: 300 MB fri plats. Ram:256 MB. CD-romspelare.

Observera att detta är en tilläggsmodul till huvudprogrammet och kan inte användas utan att ”Skötselplan för utemiljö” är installerad.

 

 

 

 

 

 

©2005 InfoPartner AB. Tel: 0520-743 00 Fax: 0520-743 60.

Senast uppdaterad: tisdag 4 september 2007